Več časa, več denarja!

A:Z:E je omrežna aplikacija za registracijo časa. Sodelavci lahko knižijo v živo na osebnem računalniku ali brezdotično na terminalu, ali pa vnašajo čas naknadno. Za vse stroke in vse velikosti podjetij!

Kniženje prisotnosti in dela s projekti, istočasno ali ločeno!

A:Z:E je prilagodljiv, da bo čim bolje pokril vaše zahteve. Bodi si za enostavno registracijo delovnega časa ali za knjiženje dela s projekti. Pri tem je A:Z:E hiter in enostavno uporabljiv. A: Z: E razumemo kot orodje za upravljanje prisotnosti ter odsotnosti, prepoznavanje stroškov, povečanje kakovosti vaših izdelkov in storitev, skratka za povečanje vaše poslovne uspešnosti. Vgrajene uporabniške pravice vam omogočajo, da nastavite željeno funkcionalnost vsakemu uporabniku.

A:Z:E je gospodaren, ugoden pri nabavi in vzdrževanju. In obrestuje se!

Zakaj bi se odločili za A:Z:E

 • Vsak čas lahko knjižite in preverjate na vseh delovnih mestih v omrežju (ni omejitve števila delovnih mest).
 • Knjižite lahko ročno ali elektronsko.
 • Neomejeno število projektov, poljubno mnogo časovnih vpisov na dan.
 • Ker boste vedeli kdo je navzoč in na čem dela, ali kdo je zakaj odsoten.
 • Dokumentiranje dejavnosti in zagotavljanje kakovosti.
 • Ustvarite resnico o stroških in osnovo za načrtovanje novih projektov.
 • Ker A:Z:E nenehno prilagajamo potrebam naših strank in lahko vključimo tudi vaš posebni know how.

Ker boste prihranili čas in denar ter svoje delo bolje prodajali!


Kdo uporablja A:Z:E?

A:Z:E je od stroke neodvisen. Uporablja se na primer v storitveni industriji, v trgovini, proizvodnji ali socialnem sektorju, od ljudi kot so ti in jaz. Tudi pri nadzoru kakovosti in v raziskovalnih projektih se A:Z:E odlično obnese.

Storitve, trgovina, proizvodnja ...

A:Z:E se uporablja v Avstriji, Italiji, na Madžarskem, v Nemčiji, Sloveniji, Švici ter celo na Kitajskem. Na voljo je v treh jezikih, angleščini, nemščini in slovenščini.


beschreibung

A:Z:E opis (v nemščini) za izpis in za posredovanje.


Tehnične lastnosti

 • Večuporabniški ter uporaben v omrežju.
 • Zaščiten proti manipulaciji.
 • Na voljo za Windows z Windows- in Linux-strežnikom.
 • Deluje na Citrixu in Windows Terminal­ Services (RemoteApp).
 • Do 10.000 uporabnikov ter poljubno mnogo projektov.

Snemite si brezplačno

Prenesite si 20 dnevno različico programa A:Z:E registracija delovnega in proizvodnega časa.

Prenesi demo

Prenos dodatnih modulov po dogovoru.


Dodatni moduli

A:Z:L Ovrednotenje časa - Izračunajte vse podatke, ki so pomembni za plačo, upravljajte z odsotnostjo in nadzirajte časovni konto.

A:Z:E / WorkFlow - Omogočite svojim zaposlenim prijavo na dopust, poslovno potovanje ali druge dejavnosti in jo odobrite z le enim klikom. To bo razbremenilo vodilne sodelavce in tudi kadrovski oddelek.

A:Z:P Delovni urnik - Ustvarite urnike in jih natis­nite za po­sa­me­zen od­delek, celotno po­djetje ali dolo­čene za­po­sle­ne. Omogo­či­te so­de­la­vcem ogled v živo.

WinTerm - Bolj enostavno ne gre! Vnesite kodo ali potegnite kartico. Knjižite v živo na računalniku preko tipkovnice ali z priključeno elektroniko.

Učinkovit & gospodaren


Sodelavci lahko knjižijo v živo na osebnem računalniku. S tem odpade pot do terminala.

Enostaven in hiter


Za knjiženje zadostuje, da približate identifikacijski medij terminalu. Tudi na računalniku je enostavno.

Prilagodljiv & optimalen


Knjižite v živo na terminalu ali na računalniku. Na slednjem tudi lahko naknadno.

Ugoden


Že aplikacija sama je ugodna, če knjižite na računalniku pa privarčujete še stroške terminalov.